Consultanta

 
 
Consultanta

I. In Materie Succesorala

Activitatea succesorala notariala este la indemana celor interesati, pe aceasta cale solutionandu-se cu rapiditatea cerintele legale ce provin din drepturile mostenitorilor pentru predarea succesiunii.
In fata Notarului Public dezbaterile pot fi facute numai prin intelegerea partilor, procedura fiind necontencioasa; daca intre succesibili intervin neintelegeri Notarul Public suspenda dezbaterile succesorale si ii indruma pe cei interesati sa rezolve neintelegerile pe cale judecatoreasca.

Art. 651 Cod Civil" succesiunile se deschid prin moarte:"

Cererea pentru deschiderea procedurii succesorale se adreseaza Notarului Public din circumscriptia teritoriala in care defunctul a avut ultimul domiciliu. Aceasta cerere se poate face de orice persoana interesata si in drept: succesibil, creditor, procuror, secretarul consiliului local al localitatii in raza careia defunctul a avut ultimul domicliu, etc.
Dupa finalizarea dezbaterilor succesorale, Notarul Public elibereaza certificatul de mostenitor legal sau testamentar prin care se stabileste calitatea succesorilor si bunurile ramase de pe urma defucntului.
Succesorii datoreaza impozitul prevazut de art. 77¹ alin 3 din Codul Fiscal actualizat (daca dezbaterile succesorale nu se finalizeaza in termen de 2 ani de la deces) si onorariul notarial. In cazul in care pentru imobilul inclus in masa succesorala exista documentatie cadastrala avizata de oficiul de cadastru competent, Notarul Public are obligatia de a efectua lucrarile de publicitate imobiliara conform art. 54 din Legea nr.7 / 1996, republicata, care prevede: ”Notarul public care a intocmit actul privitor la un drept tabular este obligat sa ceara din oficiu inscrierea in cartea funciara la biroul teritorial in a carui raza de activitate se afla imobilul“. In aceasta ultima situatie mostenitorii datoreaza si o taxa de inscriere in Cartea Funciara a drepturilor dobandite prin succesiune.

Consultanta
 
 
© Notar Constanta - Toate Drepturile Rezervate
 
Movie